SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠTOVNAMI
Vstupní prohlídka do zaměstnání, na brigádu 300 Kč
Vyštření na ŘP, autoškola500 Kč
Vyšetření pro zdrav./potrav./sport./ průkaz 300 Kč
Vyšetření sportovce300 Kč
Zprávy pro soud, advokáta ( dle rozsahu )150 - 300 Kč
Zpráva o zdravotním stavu ( dle náročnosti )150 - 300 Kč
Vyšetření doprovodné osoby na vlastní žádost300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovny ( dle rozsahu )150 - 300 Kč
Vystavení potvrzení pro různé účely200 Kč
Prohlídka a aplikace nepovinného očkování, nehrazeného ze zdrav. pojištění350 Kč
Duplikáty očkovacích průkazů 150 Kč
CRP150 Kč